DANISH
FARMING
CONSULTANTS Sp. z o.o.

44-164 Gliwice
ul. Piaskowa 16

tel. 32 / 270-15-79
fax: 32 / 270-15-97

e-mail: sekretariat.dfc@interia.pl

 

OFERTA

TRZODA CHLEWNA
Podstawowa produkcja tj. chów i hodowla trzody chlewnej, odbywa się na fermie w Rzeczycach w cyklu zamkniętym. Stado liczy sobie 25 000 sztuk w tym 2 000 macior. Na tej bazie produkuje się rocznie do 54 000 stukilowych tuczników. Wytrwała praca genetyczna pozwoliła na stworzenie stada o wysokich parametrach produkcyjności: duża płodność i plemność loch, małe upadki, duże przyrosty przy niewielkim zużyciu paszy. Tuczniki charakteryzują się dużą zawartością mięsa w tuszy, dlatego też na rynku osiągają wyższe ceny.PRODUKCJA ROLNA

Firma może się również pochwalić produkcją rolną. Na 1250 ha gleb średniej jakości uzyskuje się 60 q pszenicy z 1 ha, 60 q jęczmienia, 70 q kukurydzy, 35 q rzepaku. Całość produkcji zbóż przeznaczona jest na paszę dla trzody chlewnej. Na chwilę obecną DFC zatrudnia ok. 50 pracowników.
 

ZOOMPolska.pl dfc Danish Farming Consultatnts
chów i hodowla trzody - uprawa zbóż - produkcja pasz